Байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин массалык бирдиктер

Масса заттын негизги касиеттерин билдирет. Ал өз алдынча бар жана температура, басым жана объекттин мейкиндикте жайгашкан жери сыяктуу башка параметрлерге көз каранды эмес. Физикалык чоңдук болуу менен масса предметтин курамындагы заттын (заттын) саны менен аныкталат жана ага көз каранды болгон башка параметрлерди табууга мүмкүндүк берүүчү бул дененин ички мүнөздөмөсү болуп саналат. Ньютон механикасында масса башка телолордун тартылуу күчү жана инерция күчүнөн улам ылдамданууга каршылык үчүн жооп берет.

Кимдин таланты көп, же элди байыркы заманда кантип “ченеп” коюшкан

Космостук технологиялар менен байланышкан бардык бул илимий терминдер, чынында, байыркы убактан бери тамырын алат. Байыркы убактан бери, акылга сыярлык адам ар кандай объекттердин массасын аныктоо маселесине туш болгон. Айыл-чарба, логистика, курулуш, такыр эле ишмердүүлүктүн кайсы гана тармагында болбосун салмакты билүү талап кылынган жана убакыттын өтүшү менен өлчөө тактыгына талаптар гана өзгөргөн. Башында жана бүгүнкү күнгө чейин, бардык массалык бирдиктер тандалган шилтеме үлгү менен салыштырууга негизделген. Мурда курчап турган дүйнөнүн объекттери өлчөм катары кызмат кылган, бирок алардын көбү биздин убакта эталон катары колдонулат. Мисалы, 15-кылымдан бери зергер буюмдардын салмагы карат менен (болжол менен 0,2 г) буурчак өсүмдүктөрүнүн (карабан дарагынын) уруктарынын массасында эсептелген.

Байыркы Римде массанын бирдиги белгилүү көлөмдөгү амфоранын курамындагы суунун көлөмү менен аныкталуучу талант болгон. Кабыл алынган стандарттык бирдиктерге ылайык жасалган таразалардын көчүрмөлөрү башкаруучулар, аксакалдар же дин кызматчылар тарабынан ишенимдүү корголгон.

Масса, масса бирдиктери

Салмактын эски орус ченемдери

Байыркы Россияда салмактын биринчи белгилүү өлчөмү мойнуна баалуу жасалгалардын атынан аталган Hryvnia болуп саналат. Булар эки түрдөгү өзгөчө формадагы күмүш куймалар эле: түндүк Новгород, салмагы 204 г жана түштүк (160 г) Киев гривнасы. Бир жуптан чоң гривен алынган, кийинчерээк ал фунт деп аталып калган, анын салмагы болжол менен 409,5 г болгон.

Бардык массанын бирдиктери

Фунт кичине бирдиктерге бөлүнгөн - 32 лот, 96 катушкалар жана үлүш эң кичинекей өлчөм деп эсептелген (1 катушка ар бири 0,44 грамм салмактагы 96 акция кирген). Чоң массаларды аныктоо үчүн 16,38 кгга барабар пуд жана 10 пуддан турган Берковец колдонулган.

Бул жашоого кантип келдик?

Мамлекеттер аралык товардык-акча мамилелеринин өнүгүшү менен «масса» түшүнүгүнүн бирдиктүү сандык аныктамасынын зарылдыгы келип чыккан. Метрикалык системадагы (СИ) массанын бирдиги алгач грамм катары кабыл алынган, капталдары 0,01 м (1 см) болгон куб идиштеги муздун эрүү чекитиндеги (0°С) дистилденген суунун көлөмү менен аныкталган. Кийинчерээк практикалык колдонуу үчүн ыңгайлуураак маани аныкталды - 1 килограмм, анын максималдуу тыгыздыгынын температурасында (кадимки атмосфералык басымда +4°С) 1 дм 3 көлөмдөгү тазаланган суунун көлөмүнө туура келет. "кило" префикси өлчөнгөн бирдиктердин санын 10 3кө көбөйтүү үчүн кабыл алынган, орус тилиндеги “к” версиясында эл аралык белги “к” болуп саналат жана бул СИдеги негизгилеринин бири болгон жалгыз префикс менен колдонулган масса бирдиги.

Суунун тыгыздыгы атмосфералык басымга абдан көз каранды болгондуктан, бул массанын бирдигин аныктоонун өтө кооптуу ыкмасы болгон, бул килограммдын маанисинде ката кетириши мүмкүн. Кичинекей баалуулуктар үчүн бул олуттуу каталарга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан 1889-жылы Францияда так өлчөөлөрдөн кийин асыл платинанын куймасы (90%) жана өтө жогорку тыгыздыктагы иридий (10%) түрүндөгү материал болгон Эл аралык килограмм прототиби (килограмм) түзүлгөн. бийиктиги, ошондой эле диаметри боюнча 39,17 мм цилиндр. 1878-жылдан 1983-жылга чейин архивден килограммдын сүрөтү жана курамында 43 нуска түзүлгөн.

Бардык массанын бирдиктери

Алардын эң туурасы эл аралык стандарт катары кабыл алынган, ал учурда Метрикалык конвенцияга мүчө мамлекеттер үчүн массанын бирдигинин маанисин аныктайт. Ал Париждин чет жакаларында, Севр коммунасында ишенимдүү сакталып турат, калгандарын келишимге катышкан өлкөлөр сатып алышкан. Россия эки нускасын алды - №12, стандарт катары бекитилген жана №26, килограммдын экинчи эталону болуп калды. Прототип Санкт-Петербургда, Метрология институтунда сакталып турат. Д.И.Менделеев.

Учу-кыйырсыздык жана андан ары

Килограмм күнүмдүк колдонуу үчүн эң сонун, бирок өтө чоң жана өтө кичинекей нерселердин массасын өлчөө үчүн бирдик катары ыңгайсыз болуп калат.

Байыркы латын тилинен баштайлы - centum "жүз", метрикалык системада 100 кг бир гана сөз менен аныктаган - центнер, жана биз аны менен улантабыз (латынча) - тонна (латын туннасынан "баррель") берген. 1000 кг массага чейин аты. Андан ары жөнөкөй, префикстер граммга, центнерге жана тоннага кошулуп, бул сандардын маанисин 10 эсеге чейин көбөйтөт же азайтат. 10 өсүү багытында оң даражада: дека - 1-даражада, гекто - 2-де, кило - 3-де, мега - 6, гига - 9, тера - 12, пета - 15, exa - 18, zeta - 21, iotta - 24.

Масса бирдиги болуп саналат

Эми чексиз кичинекей баалуулуктарга баралы. Бул жерде негизги бирдиктеги кило префикси менен шартталган кандайдыр бир компромисс бар, ошондуктан анын бөлчөк бөлүгү негизги маани катары алынат - грамм: деци - 10 -1, центи - 2, милли - 3, микро - 6, нано - 9, пико - 12, фемто - 15, атто - 18, zepto - 21, иокто - 24.

Молекулярдык химиянын пайда болушу менен атомдордун жана молекулалардын массасын аныктоо зарылчылыгы пайда болду. Бул үчүн атомдук масса бирдиги (далтон) түшүнүгү киргизилген, бул болжол менен 1,66 эсе 10 -27 кг. Эсептөөлөрдүн татаалдыгына байланыштуу дальтон бир элементтин атомунун массасын көмүртек атомунун он экинчи бөлүгүнө бөлүү жолу менен эсептелген салыштырмалуу атомдук массага алмаштырылган, бул чоңдуктун өлчөмү жок.

Могикандардын акыркысы

Тилекке каршы, булар дүйнөдөгү бардык массалык өлчөө бирдиктеринен алыс. Метрикадан тышкары, көптөгөн өлкөлөр көбүнчө тарыхта калыптанган улуттук өлчөө системаларын (унция, фунт, си, салык, ливр, драхма ж.б.) колдонушат жана өнүгүп келе жаткан үч кичинекей өлкө СИ системасына такыр өтө элек. Бул метрикалык четтетилгендер Либерия, Мьянма (Бирма) жана… АКШ.

Байыркы Грециянын салмагын жана массасынын өлчөө бирдиктери (б.з.ч. 7-кылымдагы Эгинас) Лианг / Лан (市两)
ТоннаОнза (унция) OipeSheDan (市担 / 擔) Талант (τάλαντον) Обол (λαντον) Обол (λντον) Тонелада (тонна)QuintMashaHao (毫)Talent (τάλαντον)Arratel (Libra)VierdingKentchen

Эски португалиялык салмактын жана массанын бирдиктери (XVI кылым) Фонд
Ассириянын жана Вавилондун салмагынын жана массасынын бирдиктери (б. з. ч. XXIV-VII кылымдар) DenzChittakMomme (匁) GramЭски испаниялык салмактын жана массанын бирдиктери (XVI кылым) в) PovaXiang Салмактын жана массанын бирдиктери Байыркы Грециянын (Б.з.ч. IV к. Аттика) унциясы XVIII-XIX кылымдардагы кытайлык салмактын жана массанын бирдиктериLi (市厘)
ТоляМина (манум)Сы (絲)
Нимча ШтейнПимШекелКвинтал

Байыркы Египеттин салмагынын жана массасынын өлчөө бирдиктери (5-кылымдан 1-кылымга чейин)

Киккаркан (貫, 貫目) GranobekAchshareminatalentseermindchairik
Jin (市市) Fen (市市) Fen (市 分) Кедешира
Метрикалык салмагы
, 19-кылымда Бухаранын хандыгы (μνᾶ)
Batmanpfenningparhpudhu (忽) Британия жана Америка бирдиги салмактын жана массанын 1871-жылга чейинки эски австриялык салмак жана масса бирдиктери Фунт (Гривния) Гранд Арроба Мискал фунт (фунт) Эски француздук салмактын жана массанын бирдиктери (XVII-XVIII)

Таш (ст) миллиграмм Oe)

1872-жылга чейинки салмак жана масса үчүн эски немис бирдиктери
Chefsfund
Салмак жана масса үчүн Байыркы Рим бирдиктери (б. з. ч. 4-кылым) HeraSiliquaLotQian (市钱)Grao 

Унция (унция) 1833-жылдан бери Индиянын салмагынын жана массасынын бирдиктери Килограмм Жапон салмагынын жана массасынын бирдиктери (1891) Дан (гр) Ливр Фун (分) Драхма (δραχμή)» Байыркы бирдиктерден салмак жана масса бирдиктерин конвертер (конвертер) заманбапKandyTankMark менен өлчөө

Universal Mass Converter

KantarOnsa (Ounce) Kin (斤) BerkovetsShekel (tiklum, sikl) LibraDhurraRalkDrahmaБиблиянын салмагы жана масса бирдиктери (б. з. ч. 5-кылым)

Бул жашоого кантип келдик?

10 өсүү багытында оң даражада: дека - 1-даражада, гекто - 2-де, кило - 3-де, мега - 6, гига - 9, тера - 12, пета - 15, exa - 18, zeta - 21, iotta - 24.

Андан ары жөнөкөй, префикстер граммга, центнерге жана тоннага кошулуп, бул сандардын маанисин 10 эсеге чейин көбөйтөт же азайтат.

Бул үчүн атомдук масса бирдиги (далтон) түшүнүгү киргизилген, бул болжол менен 1,66 эсе 10-27 кг.

Байыркы латын тилинен баштайлы - centum "жүз", метрикалык системада 100 кг бир гана сөз менен аныктаган - центнер, жана биз аны менен улантабыз (латынча) - тонна (латын туннасынан "баррель") берген. 1000 кг массага чейин аты.

Могикандардын акыркысы

Ал Париждин чет жакаларында, Севр коммунасында ишенимдүү сакталып турат, калгандарын келишимге катышкан өлкөлөр сатып алышкан. Россия эки нускасын алды - №12, стандарт катары бекитилген жана №26, килограммдын экинчи эталону болуп калды.

Алардын эң туурасы эл аралык стандарт катары кабыл алынган, ал учурда Метрикалык конвенцияга мүчө мамлекеттер үчүн массанын бирдигинин маанисин аныктайт.

Мурда курчап турган дүйнөнүн объекттери өлчөм катары кызмат кылган, бирок алардын көбү биздин убакта эталон катары колдонулат. Мисалы, 15-кылымдан бери зергер буюмдардын салмагы карат менен (болжол менен 0,2 г) буурчак өсүмдүктөрүнүн (карабан дарагынын) уруктарынын массасында эсептелген.

Метрикалык системадагы (СИ) массанын бирдиги алгач грамм катары кабыл алынган, капталдары 0,01 м (1 см) болгон куб идиштеги муздун эрүү чекитиндеги (0°С) дистилденген суунун көлөмү менен аныкталган.

Физикалык чоңдук болуу менен масса предметтин курамындагы заттын (заттын) саны менен аныкталат жана ага көз каранды болгон башка параметрлерди табууга мүмкүндүк берүүчү бул дененин ички мүнөздөмөсү болуп саналат.

Ньютон механикасында масса башка телолордун тартылуу күчү жана инерция күчүнөн улам ылдамданууга каршылык үчүн жооп берет.

Космостук технологиялар менен байланышкан бардык бул илимий терминдер, чынында, байыркы убактан бери тамырын алат. Байыркы убактан бери, акылга сыярлык адам ар кандай объекттердин массасын аныктоо маселесине туш болгон.

Булак:https://i2.wp.com/autogear.ru/article/370/352/edinitsyi-izmereniya-massyi-ot-drevnosti-do-nashih-dney/

Кийинчерээк практикалык колдонуу үчүн ыңгайлуураак маани аныкталды - 1 килограмм, анын максималдуу тыгыздыгынын температурасында (кадимки атмосфералык басымда +4 °С) 1 дм3 көлөмдөгү тазаланган суунун көлөмүнө туура келет.

Тилекке каршы, булар дүйнөдөгү бардык массалык өлчөө бирдиктеринен алыс. Метрикадан тышкары, көптөгөн өлкөлөр көбүнчө тарыхта калыптанган улуттук өлчөө системаларын (унция, фунт, си, салык, ливр, драхма ж.б.) колдонушат жана өнүгүп келе жаткан үч кичинекей өлкө СИ системасына такыр өтө элек. Бул метрикалык четтетилгендер Либерия, Мьянма (Бирма) жана… АКШ.

Айыл-чарба, логистика, курулуш, такыр эле ишмердүүлүктүн кайсы гана тармагында болбосун салмакты билүү талап кылынган жана убакыттын өтүшү менен өлчөө тактыгына талаптар гана өзгөргөн. Башында жана бүгүнкү күнгө чейин, бардык массалык бирдиктер тандалган шилтеме үлгү менен салыштырууга негизделген.

Эсептөөлөрдүн татаалдыгына байланыштуу дальтон бир элементтин атомунун массасын көмүртек атомунун он экинчи бөлүгүнө бөлүү жолу менен эсептелген салыштырмалуу атомдук массага алмаштырылган, бул чоңдуктун өлчөмү жок.

1878-жылдан 1983-жылга чейин архивден килограммдын сүрөтү жана курамында 43 нуска түзүлгөн.

Килограмм күнүмдүк колдонуу үчүн эң сонун, бирок өтө чоң жана өтө кичинекей нерселердин массасын өлчөө үчүн бирдик катары ыңгайсыз болуп калат.

Кимдин таланты көбүрөөк, же элди байыркы заманда кантип “ченеп” коюшкан

Францияда, так өлчөөлөрдөн кийин, алар асыл платинанын куймасы (90%) жана 39,17 цилиндр түрүндөгү иридий (10%) материалы болгон Эл аралык Килограммдын прототибин түзүштү. мм бийиктиги жана диаметри боюнча.

Масса заттын негизги касиеттерин билдирет. Ал өз алдынча бар жана температура, басым жана объекттин мейкиндикте жайгашкан жери сыяктуу башка параметрлерге көз каранды эмес.

Байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин массалык бирдиктер

Фунт кичине бирдиктерге бөлүнгөн - 32 лот, 96 катушкалар жана үлүш эң кичинекей өлчөм деп эсептелген (1 катушка ар бири 0,44 грамм салмактагы 96 акция кирген). Чоң массаларды аныктоо үчүн 16,38 кгга барабар пуд жана 10 пуддан турган Берковец колдонулган.

Суунун тыгыздыгы атмосфералык басымга абдан көз каранды болгондуктан, бул массанын бирдигин аныктоонун өтө кооптуу ыкмасы болгон, бул килограммдын маанисинде ката кетириши мүмкүн. Кичинекей баалуулуктар үчүн бул олуттуу каталарга алып келиши мүмкүн. Ошентип, 1889-ж

Салмактын эски орус ченемдери

Байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки өлчөө бирдиктери

Прототип Санкт-Петербургда, Метрология институтунда сакталып турат. Д.И.Менделеев.

Мамлекеттер аралык товардык-акча мамилелеринин өнүгүшү менен «масса» түшүнүгүнүн бирдиктүү сандык аныктамасынын зарылдыгы келип чыккан.

Эми чексиз кичинекей баалуулуктарга баралы. Бул жерде негизги бирдиктеги кило префикси менен шартталган кандайдыр бир компромисс бар, ошондуктан анын бөлчөк бөлүгү негизги маани катары алынат - грамм: деци - 10 -1, центи - 2, милли - 3, микро - 6, нано - 9, пико - 12, фемто - 15, атто - 18, zepto - 21, иокто - 24.

«Кило» префикси ченелүүчү бирдиктердин санын 103кө көбөйтүлгөн белгилөө үчүн кабыл алынган, орус тилиндеги «к» версиясында, эл аралык белгиленип «к» болуп саналат, ал эми эң негизгилеринин бири болгон жалгыз масса бирдиги болуп саналат. префикс менен колдонулган SI.

Молекулярдык химиянын пайда болушу менен атомдордун жана молекулалардын массасын аныктоо зарылчылыгы пайда болду.

Байыркы Россияда салмактын биринчи белгилүү өлчөмү мойнуна баалуу жасалгалардын атынан аталган Hryvnia болуп саналат. Булар эки түрдөгү өзгөчө формадагы күмүш куймалар эле: түндүк Новгород, салмагы 204 г жана түштүк (160 г) Киев гривнасы. Бир жуптан чоң гривен алынган, кийинчерээк ал фунт деп аталып калган, анын салмагы болжол менен 409,5 г болгон.

Байыркы Римде массанын бирдиги белгилүү көлөмдөгү амфоранын курамындагы суунун көлөмү менен аныкталуучу талант болгон. Кабыл алынган стандарттык бирдиктерге ылайык жасалган таразалардын көчүрмөлөрү башкаруучулар, аксакалдар же дин кызматчылар тарабынан ишенимдүү корголгон.

Учу-кыйырсыздык жана андан ары

"ВинтажМаалыматтар базасында 5 947 998 материал

BezmenBezmen - орустун бир бөлүгү болгон масса өлчөөнүн эски орус бирдиги ...

Берковец Берковец - бул чоң салмак өлчөмү дүң соодада колдонулган...
Азыр 66 аймактан 382 адам окуп жатат

PudPud - Россиянын чаралар системасынын массасын өлчөө үчүн эскирген бирдик.  Аты...

ПудПуд массанын бирдиги катары СССРде 1924-жылы жоюлган.  Бирок кээде жолугасың...
Атам - 80 кг = 5 фунт

Берковец
Берковец - бул чоң салмак өлчөмү дүң соодада негизинен мом, бал ж.б. таразалоо үчүн колдонулган.
Берковец - Бьорк аралынын атынан. Ошентип, Россияда 10 фунт салмактагы өлчөм, жөн гана стандарттуу бочка мом деп аталды, аны бир адам ушул аралга сүзүп бара жаткан соода кайыгына тоголоктоп алат. (163 кг 800 г).
Князь Всеволод Габриэль Мстиславичтин Новгороддук соодагерлерге берген уставында 12-кылымда Берковец жөнүндө сөз бар.

Маселе
1 пуд = 16 кг

Уулу - 32 кг = 2 фунт
Атасы - 80 кг = 5 фунт

Баласынын салмагы 32 кг, атасы 80 кг. Атасынын салмагы уулунан канча килограммга чоң?
5 - 2 \u003d 3 фунт
Жооп: атасынын салмагы уулуна караганда 3 килограммга чоң.

Оору пуд менен келет, бирок чыгат..." title="Макал-лакаптар жана накыл сөздөр Кашык кичинекей, бирок кымбат;
687

Канча…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(9, 0, true)”>

КадКад - Байыркы Россиядагы бош денелердин негизги өлчөмү, башкача айтканда кишендер деп аталат, б.а.
"Бул..." title="Фунттук сөздөр "Бул бир фунт!" көңүл калуу же таң калуу билдирүү.

Спуль
- бул металлдын (көбүнчө алтын же күмүш) салмагын аныктоо үчүн колдонулган массанын өлчөмү.
Россияда тыйынды спул деп аташкан, анын жардамы менен баалуу металлдардан жасалган буюмдар таразага тартылчу.
Өлчөө бирдиги катары спул 20-кылымдын башына чейин зергерчиликте жана дарыканада, тамак жасоодо колдонулган.
Бүгүн биз массасынын заманбап өлчөм менен салыштырсак, анда 1 катушка 4,3 грамм.

BezmenBezmen - эң жөнөкөй рычагдуу тараза.  Орус темир короосу - металл стер...

Фунт фунт (немец тилинен pfund же латын pondus - салмак, оордук, салмак ...
417

794

«Накыл сөздөр

Издөө накыл сөздөр жана…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(1, 0, true)”>
MBOU “Гатчинская №11 орто мектеби””>

Кад
Кад - байыркы Россияда бош денелердин негизги өлчөмү, башкача айтканда кишен деп аталат, анткени кад же челек кесилбеши үчүн четинен темир менен байланган жана ошону менен өлчөмдүн өлчөмүн кичирейтчү.
Көбүнчө кадьялар дандын, ундун массасын ченешкен. Ал болжол менен 230 кг болгон.

Спул 1 катушка = 4 гр.<br /> MBOU "Гатчинская №11 орто мектеби"

Безмен
Безмен – орустун эски массаны өлчөө бирдиги, ал Россиянын өлчөө системасына кирген жана 16-17-кылымдарда Россия империясынын түндүгүндө жана Сибирде колдонулган.

1 болоттон = 1022 грамм же 1 кг 22 г

Канча ук...” title=”Проблема” деген сөз бар:
“Адамды куса болгондо тааныйсың…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(16, 0, true)”>

Фунт
Фунт (немец тилинен pfund же латынча pondus — салмак, оордук, салмак) — салмактын (масса) эски орус ченеми. 373 граммдан 450 граммга барабар болгон

Безмен
Безмен - эң жөнөкөй рычаг таразасы. Орус темир короосу – бул бир четинде туруктуу салмагы бар металл таяк, экинчи жагынан өлчөөчү буюм үчүн илгич же чөйчөк. Болот короо темир короосу үчүн таяныч катары кызмат кылган клиптин же илмектин экинчи илгичинин таягын бойлото жылдыруу менен тең салмактуу болот.

Макал- лакаптар
Кичинекей, бирок кымбат;
оору пуддор менен кирип, катушкалар менен чыгат;
Өзүңүздүн спулуңуз бирөөнүн фунту кымбатыраак;
Даңк (ден соолук) катушка келип, фунт менен кетет;
Спул кичинекей, бирок алтындын салмагы; чоң төө, бирок суу ташыйт

Пуд
Пуд, массанын бирдиги катары СССРде 1924-жылы жоюлган. Бирок кээде айыл чарба продуктыларын (негизинен дан) өндүрүү боюнча материалдарда да кездешет. Фунт салмактары (бүтүн килограммга чейин тегеректелген) дагы эле чайнекти көтөрүүдө колдонулат.

Спуль - бул массанын өлчөмү, салмагын аныктоо үчүн колдонулган...

1 катушка
= 4 гр.
Ар бир буюмдун салмагын грамм менен табыңыз
20
12
16

2 "in" класс
Макал-лакаптарды издөө жана..." title="Долбоордун максаттарыМассанын байыркы өлчөмдөрү жөнүндө маалымат издөө

"Айтыштар

Эски Салмак өлчөөлөрүСтуденттик долбоор<br /> 565 </li> <p>Ар бир буюмдун салмагын грамм менен табыңыз201216

«Маселе мынада

Байыркы
масса
ченемдери
_

Макал-лакаптар жана табышмактар ​​Россиянын чет жакасындагы жөнөкөй темир короолордо эбак эле орнотулган ...
05/24/2017

Веси уулу…” title=”Проблема1 пуд = 16 кг

Макал-лакаптар жана табышмактар
​​Россиянын ички райондорунда карапайым болот короо-сарайлары менен эзелтеден бери езгече байланыш бар. Алардын күбөлөндүрүүсүнө чексиз ишенишкен, алар мураска өтүп, улуу баалуулук катары баалашкан. Бул чындык орус макал-лакаптарында жана табышмактарында чагылдырылган.
Макал: «Болот короо — дин кызматчынын жаны эмес, ал алдабайт» жана Табышмактар:
«Ким чөмүлтүлбөйт, төрөлбөйт, бирок чындык менен жашайт»
«Арык, бирок башы бир килограмм»
«Темир жан, жок» пайда ал."

Фунт жөнүндө сөздөр
 "Бул фунт!" көңүл калуу же таң калуу билдирүү.
"Бул сен үчүн бир фунт мейиз эмес" - бул кандайдыр бир татаал иш жөнүндө оюнчаак сөз.
“Бир фунт стерлинг бошонуш керек” – улууну сыйлаш керек, билимдүү, тажрыйбалуу,
бир фунт стерлингди билди – кыйынчылыкты көп көргөн адамды ушинтип айтышат. 
Жети короо уй эти жана уч килограмм лента — булар болбогон кеп. 

Революцияга чейинки Россияда дээрлик ар бир губерния езунун фунту болгон.  Мисалы...

Көйгөй
:
"Келип кескиле, согончогуна фунт" деген сөз бар. 
Бир килограммы канча?

5 фунт = 2000 гр = 2 кг
1 фунт - 400 гр.

Долбоордун максаттары
Байыркы массалык иш-чаралар жөнүндө маалымат
издөө Массалык чаралар табылган макал-лакаптарды издөө
Конкреттүү мисалдарды колдонуу менен заманбап массалык иш-чараларды байыркыларга которуу
Алынган маалыматты системалаштыруу жана каттоо

Долбоордун максаты
- массанын байыркы өлчөмдөрү жөнүндө маалымат алуу

Революцияга чейинки Россияда дээрлик ар бир губерния езунун фунту болгон. Мисалы, Нижний Новгород, Астрахань жана башка килограммдар болгон, алар салмагы боюнча бири-биринен олуттуу айырмаланган. Ар кандай буюмдардын салмагын аныктоодо карама-каршылыктарды жоюу үчүн көрсөтүлгөн фунт киргизилген. Анын нускалары - мамлекеттик штампы менен ширетилген же коробкага белги коюлган кадимки таразалар таразага тартуу жүргүзүлгөн бардык ишканаларга берилген.

MBOU "Гатчинская №11 орто мектеби"" onclick="aa_changeSlideByIndex(0, 0, true)">
Ар бир продуктунун салмагын грамм менен табыңыз201216" onclick="aa_changeSlideByIndex(5, 0, true)">

"Айтыштар

Байыркы масса чен-өлчөмдөрүн карап чыгуу Эски орус чаралар системасы ... үчүн бирдиктерди камтыган.

Путка жөнүндө “Пудун
дан сактайт”,
“Адам менен бир пуд туз жесең тааныйсың”
“Чөп – пудго, алтын – чөпкө”, б.а. ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар.
"Сен ийинден бир пуд кайгыны төгөсүң, бирок алтынга муунуп каласың" б.а. кичинекей коркунучка да көңүл бурбай коюуга болбойт.
"Кыйынчылык фунт менен келет,
жалбырак алтындан".

"Сыныктарды кесип, согончогуна фунт." 

«Тапшырмалар

Массанын байыркы өлчөмдөрүнө сереп салуу Эски
орусиялык өлчөө системасы массаны өлчөө бирдиктерин камтыган. Аларсыз соода иши мүмкүн эмес болчу. Массалык өлчөөнүн ар кандай байыркы чаралары бар. Алардын ичинен:
1) Спул - 4 г
2) Пунт - 400 г
3) Стелярд - 1 кг 22 г.
4) Лот - 13 кг
5) Пуд - 16 кг
6) Берковец - 163 кг 800 г
7) Кад - 230 кг

Азыр 18 аймактан 30 адам окуп
жатат.Оору фунт менен кирет, бирок кетип жатат ... "onclick="aa_changeSlideByIndex(4, 0, true)">
"Заманбап окуу процессинде психологиялык-педагогикалык диагностика" квалификациясын жогорулатуу курсу
Веси уулу ... "onclick="aa_changeSlideByIndex( 17, 0, true) ">
Уул - 32 кг = 2 фунт

"Маселе 1

7. Эң толук 1797-жылдагы жарлыгы<br /> 1 Берковец = 163,8...

Тарых жана өлчөө тарыхынан

 

4. Салмактардын пайда болушу продуктуларды алмашуунун интенсивдүү өнүгүшү жана ар түрдүү заттардын массаларын өлчөө зарылчылыгы менен байланышкан.

Вавилондук коло салмак
Египеттин салмагы
Грек салмагы
Тарых жана өлчөө тарыхынан

7. Эң толук болгон 1797
-жылдагы «Бүткүл Россия империясында ичүүнүн жана нандын туура таразасын белгилөө жөнүндө» декрет, анда 1, 3, 9 жана 27 фунт салмактагы салмактын топтомун мыйзамдаштырган.

Уставдын тиркемеси: чөйчөктүү жана чөйчөксүз таразада таразага тартуунун мисалдары
Тарза жана өлчөө тарыхынан

Байыркы Вавилондо талант массанын бирдиги катары алынган - суунун массасы ...

5. 1725-жылы Петр Iнин “Чаралар жөнүндө” атайын жарлыгы чыккан, бирок ошого карабастан соодада бардык жерде өлчөө, салмактуулук жана толук башаламандык өкүм сүргөн. «Чыныгы салмактары жок жерлерде чептерде жетиштүү болгон замбиректерди колдонуу»
сунушталды Тарых жана өлчөө тарыхынан

Масса бирдиктери
SI системасында масса килограмм менен өлчөнөт
[м] = кг Массанын
бир нече бирдиктери: Массанын бир нече бирдиктери:

Байыркы массанын бирдиктери:
1 карат = 0,2 г 1 катушка = 4,266 г 1 фунт = 16,38 кг 1 фунт = 0,45359 кг 1 унция = 28,3495 г 1 дан 64,8 мг

Кирилл менен Мефодийдин физика сабагы 7-класс </p> <p>Өлчөмдөрдүн жана салмактын тарыхынан <br>Байыркы Римдиктерде массалардын 22 бирдиги болгон.  Эң чоң талан 26,2 килограммды түздү.  Эң кичинекей кремний жана гран.  Байыркы доорлордон бүгүнкү күнгө чейин фармацевттер дандагы күчтүү заттарды, мисалы, ууларды өлчөп келишкен.<br> 1 дан = 64,2 мг<br> </p> <p>1 Берковец = 163,8...

Олекан Шеломенец айылындагы MBOU орто мектебинин тараза жана өлчөө тарыхынан ...

Тарых жана өлчөө тарыхынан

Байыркы Вавилондо массанын бирдиги катары талант алынган – мындай идишке толтурулган суунун массасы, андан суу белгилүү өлчөмдөгү тешик аркылуу бир саат бою тегиз агып турат.

Тарых жана өлчөө тарыхынан

5. 1725-жылы Петр Iнин “Чаралар жөнүндө” атайын жарлыгы чыккан, бирок ошого карабастан...

Жаш дененин энциклопедиялык сөздүгү…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(12, 0, true)”>
4. Салмактардын пайда болушу продуктуларды алмашуунун интенсивдүү өнүгүшү менен жана ... муктаждыгы менен байланыштуу.

Тарыхтын жана өлчөмдөрдүн тарыхынан Байыркы римдиктерде массанын 22 бирдиги болгон.  Эң...

6. 17-кылымда падыша Федор Алексеевич иш-чараларды үзгүлтүксүз текшерүүнү киргизип, андан кийин "бүркүт мөөрү" менен белгиленген. Өлүмдүн азабында "бүркүт чарасын" колдонууга тыюу салынган.

Байыркы «бүркүт таразалары»
Тарых жана өлчөө тарыхынан

«Өлчөмдөрдүн тарыхынан» аттуу электрондук презентация физика менен тарыхтын дисциплиналар аралык байланышын түзүүчү, студенттердин ой-сезимдерин кеңейтүүчү кошумча маалымат булагы болуп саналат. Презентация ар кайсы өлкөлөрдө массалык өлчөөнүн ар кандай бирдиктеринин пайда болушунун тарыхый баяндамасын берет. Байыркы Россияда колдонулган массанын өлчөө бирдиктери кененирээк каралып, метрикалык системанын калыптанышында маанилүү роль ойногон окуялар баса белгиленет.

2. Кремнийдеги зергерлер асыл таштар менен алтындын массасын ченешкен.  Катары...

Массанын өлчөө бирдиктери SI системасында масса килограмм менен өлчөнөт ...

2. Кремнийдеги зергерлер асыл таштар менен алтындын массасын ченешкен. Кароб уруктары салмак катары колдонулган (грек тилинен karatos - мүйүз). Өсүмдүк аты мүйүзгө окшош жемиш формасына байланыштуу аталып калган жана анын уруктары салмагы боюнча дээрлик бири-биринен айырмаланбайт, бир сөз менен айтканда, табигый салмактары. Кийинчерээк кремнийди карат деп аташкан.
Тарых жана өлчөө тарыхынан

Тарых тарыхынан
МБОУ айылындагы Олекан Шеломенцева орто мектеби Л.В.
Нерчинский району Забайкалский край Сабак үчүн
кошумча
маалымат

“Орусиянын бардык жериндеги мекеме жөнүндө…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(9, 0, true)”>
“Орусиянын бардык жериндеги мекеме жөнүндө…” title=”7. Эң толук 1797-жылдагы жарлык болгон

Тарых жана өлчөө тарыхынан
Эски орус чаралары:
1 Берковец = 163,8 кг,
1 пуд, 1 фунт, 1 катушка,
1 лот = 12,8 г, 1 үлүш = 44, 43 мг.

6. 17-кылымда падыша Федор Алексеевич чараларды үзгүлтүксүз текшерүүнү киргизген, андан кийин ...

Кирилл менен Мефодийдин физика сабактары 7-класстын
энциклопедиялык сөздүгү Жаш физиктин редакциясы В.А. Чуянов.
Адабият жана интернет булактары
https://i2.wp.com/i2.wp.com/elkin52.narod.ru
https://i2.wp.com/i2.wp.com/class-fizika.narod.ru
https://i2.wp.com/i2.wp.com/elkin52.narod.ru //i2.wp.com/i2.wp.com/physics03.narod.ru
https://i2.wp.com/i2.wp.com/school-collection.edu.ru
https://i2.wp. com/i2.wp.com/fcior.edu.ru

3. Орусча массанын баштапкы өлчөмү гривна (1 гривен = 0,409 кг) болгон, кийинчерээк фунт деп өзгөртүлгөн.
Чоң массаларды аныктоо үчүн пуд (16,38 кг), ал эми кичинелери - катушка (12,8 г) колдонулган.

Новгород гривнасы
Чернигов гривнасы
Тарых жана өлчөө тарыхынан

«Физика», Перышкин А.В.

"Кимден

3. Орус массасынын баштапкы өлчөгү гривна болгон (1 гривна = 0,409 к...

Олекан Шеломенец айылындагы MBOU орто мектебинин тараза жана өлчөө тарыхынан ...
Жаш физиканын энциклопедиялык сөздүгү...» title=»Кирилл менен Мефодийдин физика сабактары 7-класс

Масса заттын негизги касиеттерин билдирет. Ал өз алдынча бар жана температура, басым жана объекттин мейкиндикте жайгашкан жери сыяктуу башка параметрлерге көз каранды эмес. Физикалык чоңдук болуу менен масса предметтин курамындагы заттын (заттын) саны менен аныкталат жана ага көз каранды болгон башка параметрлерди табууга мүмкүндүк берүүчү бул дененин ички мүнөздөмөсү болуп саналат. Ньютон механикасында масса башка телолордун тартылуу күчү жана инерция күчүнөн улам ылдамданууга каршылык үчүн жооп берет.

Кимдин таланты көп, же элди байыркы заманда кантип “ченеп” коюшкан

Космостук технологиялар менен байланышкан бардык бул илимий терминдер, чынында, байыркы убактан бери тамырын алат. Байыркы убактан бери, акылга сыярлык адам ар кандай объекттердин массасын аныктоо маселесине туш болгон. Айыл-чарба, логистика, курулуш, такыр эле ишмердүүлүктүн кайсы гана тармагында болбосун салмакты билүү талап кылынган жана убакыттын өтүшү менен өлчөө тактыгына талаптар гана өзгөргөн. Башында жана бүгүнкү күнгө чейин, бардык массалык бирдиктер тандалган шилтеме үлгү менен салыштырууга негизделген. Мурда курчап турган дүйнөнүн объекттери өлчөм катары кызмат кылган, бирок алардын көбү биздин убакта эталон катары колдонулат. Мисалы, 15-кылымдан бери зергер буюмдардын салмагы карат менен (болжол менен 0,2 г) буурчак өсүмдүктөрүнүн (карабан дарагынын) уруктарынын массасында эсептелген.

Байыркы Римде массанын бирдиги белгилүү көлөмдөгү амфоранын курамындагы суунун көлөмү менен аныкталуучу талант болгон. Кабыл алынган стандарттык бирдиктерге ылайык жасалган таразалардын көчүрмөлөрү башкаруучулар, аксакалдар же дин кызматчылар тарабынан ишенимдүү корголгон.

Масса, масса бирдиктери

Салмактын эски орус ченемдери

Байыркы Россияда салмактын биринчи белгилүү өлчөмү мойнуна баалуу жасалгалардын атынан аталган Hryvnia болуп саналат. Булар эки түрдөгү өзгөчө формадагы күмүш куймалар эле: түндүк Новгород, салмагы 204 г жана түштүк (160 г) Киев гривнасы. Бир жуптан чоң гривен алынган, кийинчерээк ал фунт деп аталып калган, анын салмагы болжол менен 409,5 г болгон.

Бардык массанын бирдиктери

Фунт кичине бирдиктерге бөлүнгөн - 32 лот, 96 катушкалар жана үлүш эң кичинекей өлчөм деп эсептелген (1 катушка ар бири 0,44 грамм салмактагы 96 акция кирген). Чоң массаларды аныктоо үчүн 16,38 кгга барабар пуд жана 10 пуддан турган Берковец колдонулган.

Бул жашоого кантип келдик?

Мамлекеттер аралык товардык-акча мамилелеринин өнүгүшү менен «масса» түшүнүгүнүн бирдиктүү сандык аныктамасынын зарылдыгы келип чыккан. Метрикалык системадагы (СИ) массанын бирдиги алгач грамм катары кабыл алынган, капталдары 0,01 м (1 см) болгон куб идиштеги муздун эрүү чекитиндеги (0°С) дистилденген суунун көлөмү менен аныкталган. Кийинчерээк практикалык колдонуу үчүн ыңгайлуураак маани аныкталды - 1 килограмм, анын максималдуу тыгыздыгынын температурасында (кадимки атмосфералык басымда +4°С) 1 дм 3 көлөмдөгү тазаланган суунун көлөмүнө туура келет. "кило" префикси өлчөнгөн бирдиктердин санын 10 3кө көбөйтүү үчүн кабыл алынган, орус тилиндеги “к” версиясында эл аралык белги “к” болуп саналат жана бул СИдеги негизгилеринин бири болгон жалгыз префикс менен колдонулган масса бирдиги.

Суунун тыгыздыгы атмосфералык басымга абдан көз каранды болгондуктан, бул массанын бирдигин аныктоонун өтө кооптуу ыкмасы болгон, бул килограммдын маанисинде ката кетириши мүмкүн. Кичинекей баалуулуктар үчүн бул олуттуу каталарга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан 1889-жылы Францияда так өлчөөлөрдөн кийин асыл платинанын куймасы (90%) жана өтө жогорку тыгыздыктагы иридий (10%) түрүндөгү материал болгон Эл аралык килограмм прототиби (килограмм) түзүлгөн. бийиктиги, ошондой эле диаметри боюнча 39,17 мм цилиндр. 1878-жылдан 1983-жылга чейин архивден килограммдын сүрөтү жана курамында 43 нуска түзүлгөн.

Бардык массанын бирдиктери

Алардын эң туурасы эл аралык стандарт катары кабыл алынган, ал учурда Метрикалык конвенцияга мүчө мамлекеттер үчүн массанын бирдигинин маанисин аныктайт. Ал Париждин чет жакаларында, Севр коммунасында ишенимдүү сакталып турат, калгандарын келишимге катышкан өлкөлөр сатып алышкан. Россия эки нускасын алды - №12, стандарт катары бекитилген жана №26, килограммдын экинчи эталону болуп калды. Прототип Санкт-Петербургда, Метрология институтунда сакталып турат. Д.И.Менделеев.

Учу-кыйырсыздык жана андан ары

Килограмм күнүмдүк колдонуу үчүн эң сонун, бирок өтө чоң жана өтө кичинекей нерселердин массасын өлчөө үчүн бирдик катары ыңгайсыз болуп калат.

Байыркы латын тилинен баштайлы - centum "жүз", метрикалык системада 100 кг бир гана сөз менен аныктаган - центнер, жана биз аны менен улантабыз (латынча) - тонна (латын туннасынан "баррель") берген. 1000 кг массага чейин аты. Андан ары жөнөкөй, префикстер граммга, центнерге жана тоннага кошулуп, бул сандардын маанисин 10 эсеге чейин көбөйтөт же азайтат. 10 өсүү багытында оң даражада: дека - 1-даражада, гекто - 2-де, кило - 3-де, мега - 6, гига - 9, тера - 12, пета - 15, exa - 18, zeta - 21, iotta - 24.

Масса бирдиги болуп саналат

Эми чексиз кичинекей баалуулуктарга баралы. Бул жерде негизги бирдиктеги кило префикси менен шартталган кандайдыр бир компромисс бар, ошондуктан анын бөлчөк бөлүгү негизги маани катары алынат - грамм: деци - 10 -1, центи - 2, милли - 3, микро - 6, нано - 9, пико - 12, фемто - 15, атто - 18, zepto - 21, иокто - 24.

Молекулярдык химиянын пайда болушу менен атомдордун жана молекулалардын массасын аныктоо зарылчылыгы пайда болду. Бул үчүн атомдук масса бирдиги (далтон) түшүнүгү киргизилген, бул болжол менен 1,66 эсе 10 -27 кг. Эсептөөлөрдүн татаалдыгына байланыштуу дальтон бир элементтин атомунун массасын көмүртек атомунун он экинчи бөлүгүнө бөлүү жолу менен эсептелген салыштырмалуу атомдук массага алмаштырылган, бул чоңдуктун өлчөмү жок.

Могикандардын акыркысы

Тилекке каршы, булар дүйнөдөгү бардык массалык өлчөө бирдиктеринен алыс. Метрикадан тышкары, көптөгөн өлкөлөр көбүнчө тарыхта калыптанган улуттук өлчөө системаларын (унция, фунт, си, салык, ливр, драхма ж.б.) колдонушат жана өнүгүп келе жаткан үч кичинекей өлкө СИ системасына такыр өтө элек. Бул метрикалык четтетилгендер Либерия, Мьянма (Бирма) жана… АКШ.


0 replies on “Байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин массалык бирдиктер”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *